BCT

 

Іспит ділової китайської мови BCT

Про іспит BCT

Іспит з оволодінням ділової китайської мови є державне стандартне тестування, спрямоване на визначення рівня володіння діловою китайською мовою у тих, хто не є носієм китайської мови. Іспит розроблений Пекінським університетом за дорученням Державного комітету КНР з викладання китайської мови як іноземної (Ханьбань). Іспит по-англійськи називається «Business Chinese Test» з скороченою формою «BCT». Іспит BCT призначений для перевірки у екзаменованих навичок володіння китайською мовою, використаних в різних ситуаціях, пов’язаних з діловою діяльністю, а також в життєвих і соціально-комунікативних ситуаціях. Відмінністю іспиту є практичність і комунікативність. Іспит BCT проводиться в двох варіантах: BCT (аудіювання і читання) та BCT (усне мовлення та письмо), які є самостійними. Можливо складати тільки один із зазначених іспитів, а також одночасно здавати обидва іспиту. Відсутні обмеження за віком екзаменованих, його утворення, часу вивчення китайської мови. «Ханьбань» повністю керує роботою по проведенню іспиту з китайської мови і видає «Сертифікат з ділової китайської мови». Іспити з ділової китайської мови щороку періодично проводяться в Китаї і за кордоном.

Кандидати на участь в іспиті Іспит з ділової китайської мови можуть здавати ті особи, для яких китайський мова не є рідною. Будь-яка людина, яка не є носієм китайської мови, може брати участь в іспиті BCT незалежно від рівня володіння китайською мовою: від елементарного до вільного спілкування по-китайськи. Відсутні обмеження за віком екзаменованих, його утворення, часу вивчення китайської мови.

Функція іспиту

Іспит BCT поширений у всьому світі. Різні організаціїї та приватні особи можуть брати участь в іспиті з ділової китайської мови та отримати свої результати

Функції іспиту наступні:

— документарне підтвердження рівня володіння діловою китайською мовою при влаштуванні на роботу, перепідготовки та просуванні по службі;

— документарне підтвердження рівня володіння діловою китайською мовою при прийомі учнів до навчальних закладів і при розподілі їх по групах в залежності від рівня знань;

— документарне підтвердження оцінки ефективності навчання в навчальних закладах і на курсах;

— отримання сертифіката по діловому китайської мови для тих, хто шукає роботу або претендує на просування по службі;

— перевірка рівня знань у тих, хто вивчає китайську мову з метою оцінки знань в області ділового китайської мови і надалі підвищити свій рівень.

Зміст і форма проведення іспиту

Іспит BCT складається з двох частин: BCT (аудіювання і читання) та ВСТ (усне мовлення та письмо), які є самостійними. Можливо здавати тільки один із зазначених іспитів, а також одночасно складати обидва іспита. Існують дві форми проведення іспиту на вибір: тест на папері (Paper-based Test) і тест на комп’ютері (Computer-based Test). Тест BCT на комп’ютері проводиться тільки в Сінгапурі.

Стандартні вимоги до знань всіх рівнів іспиту BCT

Іспит з ділової китайської мови має п’ять рівнів знань ділової китайської мови, опис яких наводиться нижче: рівень 1 — відсутність елементарного володіння китайською мовою як засобу ділового спілкування; рівень 2 — базове володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування; рівень 3 — ефективне володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування; рівень 4 — вільне володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування; рівень 5 — майстерне і тактовне володіння китайською мовою як засобом ділового спілкування.

Результати іспиту та сертифікати

Іспит з ділової китайської мови складається з двох окремих частин: BCT (аудіювання і читання) та BCT (усне мовлення та письмо). Кількість балів, набраних за кожним з таких частин: аудіювання, читання, усне мовлення, письмо, становить 0-500 балів. Максимально можлива кількість балів на кожному рівні становить 100 балів. Загальною кількістю балів тесту BCT (аудіювання і читання) є сумарна кількість балів, набраних окремо в тестах з аудіювання та читання. Загальна кількість балів BCT (усне мовлення та письмо) — це сумарна кількість балів, набраних окремо в тестах по усному мовленні та письма. Отже, можливе загальна кількість балів, набраних по іспиту BCT (аудіювання і читання), становить 0-1000 балів. Кількість балів аналогічно для іспиту BCT (усне мовлення та письмо). Максимально можлива кількість балів на кожному рівні становить 200 балів. Всі екзаменовані, що проходять на вимогу тестування з аудіювання та читання, або по усному мовленні та письма, можуть отримати відповідні відомості про успішність. Екзаменованих, загальна кількість балів по іспиту BCT (аудіювання і читання) яких становить 201-400 балів, можуть отримати «Сертифікат з ділової китайської мови (аудіювання і читання)» другого рівня.

Екзаменовані, які набрали загальну кількість по іспиту BCT (усне мовлення та письмо) 201-400 балів, можуть отримати «Сертифікат з ділової китайської мови (усне мовлення та письмо)» другого рівня. Аналогічним чином, при досягненні встановлених балів можна отримати відповідні «Сертифікати по діловому китайської мови» 3-го, 4-го 5-ого рівня. Чи не передбачається видача «Сертифікат з ділової китайської мови» 1-ого рівня.

Результати іспиту діють протягом двох років з моменту здачі іспиту.

«Ханьбань» видає «Сертифікати по діловому китайської мови».

Час і місце проведення іспитів

Іспит BCT щороку періодично проводиться в Китаї і за кордоном. Крім цього, іспит BCT могжет окремо проводитися за особливим замовленням відповідних підприємств або організацій. Інформація про дату і місце проведення іспитів BCT публікуються на офіційних сайтах іспиту BCT www.hanban.org, www.bcthome.cn, а також на сервісному сайті Іспит з китайської мови www.chinesetest.cn

Екзаменаційний збір

Екзаменаційні збори за іспит BCT, що проводиться в різних місцях світу, неоднакові. Конкретну суму збору можна уточнити в місцевому центрі тестування. Екзаменаційний збір за іспит, що проводиться в Китаї, становить: BCT (аудіювання і читання) — 120 китайських юанів, BCT (усне мовлення та письмо) — 180 китайських юанів. зміст іспиту У зміст іспиту BCT входять знання китайської мови в діловому спілкуванні, а також знання мови в життєвих і соціально-комунікативних ситуаціях, пов’язані з діловою діяльністю. Конкретні вимоги можна подивитися в «Програмі іспитів з ділової китайської мови • Типи комунікації на діловому китайській мові». «Програма» являє собою керівництво підготовки до іспиту. У «Програмі» даються опис тесту по діловому китайської мови, вимоги до знань різних рівнів, стандарти оцінки, зразкові завдання, типи комунікації, список слів, які вживаються . «Програма» також супроводжується диском із зразками завдань з аудіювання.

Реєстрація на іспит

Реєстрацію на іспит BCT можна пройти двома способами:

в екзаменаційному центрі та через Інтернет.

Для реєстрації в центрі тестування потрібно

Взяти з собою дійсні документи (паспорт або ID) і оформити реєстрацію в центрі тестування.

Заповнити особисті дані, отримати логін і пароль для входу на сайт.

Надати свою фотографію розміром 40мм × 30мм або цифрову фотографію в електронному вигляді .. Оплатити екзаменаційний збір.

Роздрукувати пропуск на іспит або отримати його в екзаменаційному центрі в зазначений час.

Реєстрація через Інтернет

Екзаменовані можуть увійти на сайт Іспит BCT (www.bcthome.cn) або на сервісний сайт «Іспит з китайської мови» (www.chinesetest.cn) і оформити реєстрацію на іспит.

X. Правила проведення іспиту

На іспит необхідно взяти:

пропуск на іспит; що засвідчує особу документ, використаний при реєстрації на іспит (паспорт або ID). У разі відсутності зазначеного документа допуск на іспит неможливий .

карандаші 2B, гумку для олівця.

У разі втрати перепустки на іспит необхідно повідомити про це в екзаменаційний центр не пізніше, ніж за 1 день до дати іспиту, щоб екзаменаційний центр допоміг Вам роздрукувати пропуск.

1. На іспит не можна брати магнітофон, фотоапарат, словник, зошит, навчальні посібники та інші речі, що не мають відношення до іспит.

2. Необхідно вимкнути мобільний телефон, MP3 при вході в аудиторію, покласти їх в сумку, яка повинна лежати в зазначеному місці.

3. Не можна спізнюватися. У разі запізнення на іспит з аудіювання та читання екзаменований може бути допущений до іспиту, якщо іспит з аудіювання ще не почався. Якщо іспит з аудіювання вже почався, вступник допускається на іспит тільки після закінчення іспиту з аудіювання. У разі запізнення на іспит з усного мовлення та письма екзаменований може бути допущений до іспиту, якщо іспит з усного мовлення ще не почався. Якщо іспит з усного мовлення вже почався, вступник допускається на іспит тільки після закінчення іспиту з усного мовлення.

Правила проведення іспиту

Після того, як екзаменований зайняв своє місце, повинен покласти пропуск на іспит BCT і засвідчує особу документ на правий верхній кут робочого столу, що дозволяє ведучому екзаменатора і контролюючому особі перевіряти їх в будь-який час.

Тривалість іспиту BCT (аудіювання і читання) — 100 хвилин, тривалість іспиту BCT (усне мовлення та письмо) — 50 хвилин. Необхідно раціонально розподіляти час на виконання завдань.

До початку виконання завдань необхідно заповнити відповідні дані на аркуші відповідей відповідно до вимог.

Після початку іспиту зазвичай забороняється залишати місце проведення іспиту. При наявності особливих причин провідний екзаменатор може дати дозвіл на вихід з місця проведення іспиту ..

Екзаменованим забороняється розкривати екзаменаційні квитки заздалегідь, відривати, замінювати, списувати зміст екзаменаційних білетів. Не можна забирати екзаменаційні квитки і лист відповідей з екзаменаційного приміщення. Необхідно дотримуватися дисципліни в екзаменаційному приміщенні і правила складання іспиту. При порушенні правил іспиту провідний екзаменатор має право зробити такого, що порушує попередження, навіть позбавити його права на продовження іспиту.