HSK

Новий HSK

Для більш ефективного функціонування іспиту по володінню китайською мовою (HSK) для учнів, які вивчають китайську мову, вводиться новий HSK, який розроблений Державним комітетом КНР з викладання китайської мови як іноземної (Ханьбань) за участю фахівців з лінгвістики, психології, педагогометріі, з вивчення китайської мови як іноземної в Китаї і за кордоном. Новий HSK створений на основі результатів дослідження практичного навчання китайській мові за кордоном. Новий HSK зберіг переваги старої системи тестування з урахуванням новітніх результатів дослідження міжнародних мовних тестів.

Структура іспита

Новий HSK є міжнародний кваліфікаційний іспит з оволодіння китайською мовою. Іспит призначений для перевірки у екзаменованих, які не є носіями китайської мови, навичок використання китайської мови в життєвих, навчальних і робочих ситуаціях. Новий HSK проводиться в двох варіантах — письмовому та усному іспитах, які потрібно здавати окремо. Письмовий іспит підрозділяється на наступні рівні: HSK (перший рівень), HSK (другий рівень), HSK (третій рівень), HSK (четвертий рівень), HSK (п’ятий рівень), HSK (шостий рівень). В усний іспит входять HSK (початковий рівень), HSK (середній рівень), HSK (вищий рівень). Усний іспит записується на диктофон.

Письмові іспити   Усні екзамениHSK
(6-й рівень)   HSK (вищий рівень)
HSK (5-й рівень)  
HSK (4-й рівень)   HSK (середній рівень) 
 HSK (3-й рівень)  
HSK (2-й рівень)    HSK ( початковий рівень) 
 HSK (1-й рівень)  

Рівні іспиту

Новий НSK відповідає «Міжнародним критеріям рівня китайської мови» і «Загальноєвропейським мовним довідковим стандартам (CEF)». Їх співвідношення виражається в наступній таблиці:

Новий HSK Запас слів у екзаменуемих Международний критерій рівня китайської мови Загальноєвропейський мовної довідковий стандарт (CEF)
HSK(6 рівень.) от 5000 слів 5 рівень. C2
HSK(5 рівень.) 2500 C1
HSK(4 рівень.) 1200 4 рівень. B2
HSK(3 рівень.) 600 3 рівень. B1
HSK(2 рівень.) 300 2 рівень. A2
HSK(1 рівень.) 150 1 рівень. A1

 

    Екзаменовані, які склали іспит HSK (1 рівень), можуть зрозуміти і використовувати найпростіші слова і фрази в китайській мові для здійснення елементарної комунікації, і можуть вести подальше навчання.

Екзаменовані, які склали іспит HSK (2 рівень), можуть вести нескладне контактне спілкування по-китайськи в рамках найбільш часто зустрічаються в побуті тим і можуть досягти класу «А» початкового рівня китайської мови.

Екзаменовані, які склали іспит HSK (3 рівень), можуть виконувати основні комунікативні завдання за допомогою китайської мови в побутовому житті, навчанні і роботі, можуть впоратися з більшістю завдань спілкування під час екскурсії по Китаю.

Екзаменовані, які склали іспит HSK (4 рівень), можуть вести обговорення по-китайськи на теми з різних сфер, можуть вільно спілкуватися з носіями китайської мови.

Екзаменовані, які склали  іспит HSK (5 рівень), можуть читати газети і журнали на китайській мові, можуть розуміти телепередачі на китайській мові і можуть виступати перед аудиторією на китайській мові.

Екзаменовані, який склали іспит HSK (6 рівень), можуть легко отримати усну та письмову інформацію на китайській мові, можуть вільно висловлювати свої думки по-китайськи в усній або письмовій формі. принципи іспиту

Новий HSK заснований на принципі «поєднання теорії з практикою» і тісно пов’язаний з поточною міжнародною обстановкою викладання китайської мови і використовуваними навчальними посібниками. Мета іспиту — «сприяти викладанню і навчанню за допомогою іспитів».

Новий HSK сфокусований на об’єктивності і точності оцінки мовних знань, умінь і навичок, приділяє більше уваги розвитку здібностей екзаменованих до використання китайської мови.

Новий HSK має чіткі цілі іспиту і може допомогти екзаменованим ефективно підвищити рівень володіння китайською мовою. 

Призначення екзамену

Новий HSK здійснюється за принципом наступності по відношенню до колишніх іспитів HSK і спрямований на дорослих, які вивчають китайську мову. Свідоцтво HSK знадобиться як:

Документарне підтвердження при прийомі учнів до навчальних закладів, поділу та визначення навчальних груп, звільнення від відвідування ряду дисциплін, надання навчальних балів.

Документарне підтвердження при прийомі в будь-які організації на роботу, підготовки і просування по службі.

Документарне підтвердження для самоперевірки рівня учнів, розширення можливостей використання китайської мови.

Документарне підтвердження ефекту навчання у відповідних навчальних закладах. результати іспиту

Протягом 3 тижнів після іспиту екзаменовані можуть дізнатися свої результати іспиту через інтернет і отримати свідоцтво нового HSK, виданого «Ханьбань».